หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (ขบ.1) ปรับปรุงเมื่อ 14 กันยายน 2560

หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (ขบ.2) ปรับปรุงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560

สัญญายืมเงิน ปรับปรุงเมื่อ 12 ตุลาคม 2558


โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานแบบฟอร์มเบิกเงินได้จาก คู่มือการใช้งานแบบฟอร์มเบิกเงิน

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader เวอร์ชั่น 11 แบบเต็ม รวมฟอนต์ภาษาไทย สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

Adobe Acrobat Reader ดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้จากที่นี่


สำหรับท่านที่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ หรือเกิดปัญหาต่างๆ ให้ศึกษาวิธีการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ได้จาก คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
  Chrome Firefox Internet Explorer 9 Microsoft Edge Opera Safari
Android Supported Supported N/A N/A Not Supported N/A
iOS Supported N/A Not Supported Supported
Mac OS X Supported Supported Supported Supported
Windows Supported Supported Supported Supported Supported Not Supported
Download
Setup
For Windows
Chrome Firefox On Windows On Windows Opera On iOS , Mac OS X
ตารางด้านบนแสดงเว็บบราวเซอร์ที่รองรับการใช้งาน ระบบส่งเอกสาร และ ระบบลูกหนี้เงินยืม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก คู่มือคำอธิบายเกี่ยวกับเว็บบราวเซอร์ที่รองรับการใช้งานระบบ

***** หมายเหตุ *****
- ระบบเก่านี้ใช้สำหรับบันทึกบัญชีของข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อน 1 ตุลาคม 2563 เท่านั้น และการแสดงรายงานต่าง ๆ ของข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อน 1 ตุลาคม 2563 ให้ใช้ระบบนี้เท่านั้น
- ให้ระบุวัน/เดือน/ปี ไม่เกิน 30/09/2563 (30 กันยายน 2563)